Badge

גאולים

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

הישובים היהודים גאולים, כפר יעבץ וכפר יונה היו ישובי ספר דלי אוכלוסין ובגזרה הצרה ביותר בין טול כרם ונתניה.

הגזרה בוצרה ונבנתה בה מערכת ביצורים ומשלטים, כדי למנוע מהצבא העיראקי, שהחל להגיע לגזרה, את הפריצה לשפלת החוף.

הישובים והמשלטים הופגזו בתותחים והופצצו מן האוויר, ב- 28.5.48 הצליחו העיראקים, לאחר לא מעט ניסיונות, לפרוץ אל תוך גאולים והשתלטו על חלק מהכפר, אולם תוך זמן קצר הם נהדפו על ידי לוחמי גדוד 32.

באותה תנופה פעלה החטיבה בשטחים שממזרח לכפר יונה וכבשה את אל – בורג' (כיום המושב בורגתא) ואת ביר בורין (כיום המושב בארותיים).

בד בבד נערכו פשיטות על מחנות הצבא העיראקי בטול כרם וסביבותיה.

בקרבות אלה נפלו 17 לוחמים.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!