Badge

כפר קרע

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

מרשם הקרב

בראשית חודש מאי 1948 חידש האויב - חלקו מקומיים וחלקו מתנדבים זרים וצבא ההצלה של קאוקג'י, את התקפותיו בכיוון קיבוץ משמר העמק.

ב6- במאי, קיבלה חטיבת אלכסנדרוני פקודה מאגף המבצעים במטכ"ל וזו לשונה: "האויב כבש את חירבת בית – ראס ותוקף את משמר העמק. הכוחות הניידים של חטיבת גולני פועלים בשטחים עין השופט - חירבת בית-ראס, במגמה לכבוש את ההר בחזרה. המגמה: למשוך כוחות אויב מאזור פעולתו, על ידי התקפות הסחה שתאיימנה על נסיגת האויב לכיוון אום- אל-פאחם.”

כדי לבצע משימה זו, הוחלט לתקוף את הכפר קרע הנמצא בפתחו של וואדי ערה, עם פלוגה אחת מגדוד 31, פלוגה מגד' 32 ומחלקת משוריינים מגדוד 34 .

כאשר האיר היום ב- 9.5.48, החלה המתקפה על הכפר וחלקו הגדול נכבש למרות ביצוריו החזקים. הכוחות התארגנו להגנה והחל משעות הבוקר החלו התקפות הנגד.

כוחות אויב רבים החלו להגיע אל זירת הקרב ואש האויב גברה מאד. ניסיונות האויב לתקוף הלכו ותכפו, לכוחות האויב הייתה עדיפות מספרית גדולה על פני לוחמינו ומספר הנפגעים גדל והלך.

הקרבות נמשכו כל אותו יום עד רדת החשכה, שבסופו נסוגו כוחותינו.

מטרת הפעולה הושגה במלואה - הסחת כוחות אויב מגזרת הלחימה סביב משמר העמק, אף על פי שלא עלה בידינו להחזיק בכפר קרע.

10 לוחמים נפלו בקרב הזה.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!