Badge

הפשיטה על סלמה

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

מרשם הקרב

מאז חודש דצמבר 1947 ,היווה הכפר סלמה, שנמצא דרומית לגוש דן, נקודת תורפה בגזרה, עליה הופקדו יחידות החי"ש הראשונות שגויסו במרחב רמת גן רבתי.

הכפר הגדול, שמנה באותה עת כ - 8000 נפש, שכן בלב מרכז יהודי צפוף, הציק לכל הסביבה ושלט על הציר מתל אביב לשדה התעופה לוד.

ביחוד "הצטיינה" בהטרדות גבעה לכיוון דרומה של רמת גן, גבעתיים, קיבוץ אפעל, וכפר אז"ר, גבעה שכונתה "גבעת חמשת הבתים"(היום רמת חן), ושהייתה נעוצה כקוץ ממאיר בטבורם. לפיכך, היה הכרח לרתק כוח גדול וקבוע נגד האויב, כדי למנוע הפרעה בפאתי הישובים האלה.

הוחלט לפשוט על הגבעה ולפוצץ את הבתים שעליה, כדי למנוע מהאויב שימוש בגבעה כבסיס התקפה על ישובינו.

ב- 18 בינואר 1948, עם שחר, פשט כוח בגודל מחלקה וחבלנים, כבש את המקום, ופוצץ את כל הבתים. בהסתערות נהרג מפקד המחלקה.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!