Badge

האנדרטה בעין איילה

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

היכן ממוקמת

תצלום האנדרטה תצלום האנדרטה

האנדרטה תוכננה ובוצעה על ידי האדריכל יהודה יהב והוקמה לזכר הנופלים במבצע "שוטר" הודות לפיעולותו הנמרצת של סגן אלוף אליעזר בן יקיר שהיה מ"פ הנופלים בקרב הזה, האנדרטה מומנה על ידי עמותת חטיבת אלכסנדרוני


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!