Badge

האנדרטה בכפר סבא

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

היכן ממוקמת

תצלום האנדרטה תצלום האנדרטה

האדריכל יהודה יהב, ידוע ומוכר כמתכנן ומבצע אנדרטאות, הוא המתכנן והמבצע של האנדרטה להנצחת זכרם של הלוחמים שנפלו בקרב.

"האנדרטה תוכננה ובוצעה בידי האדריכל יהודה יהב. האנדרטה ניצבת בקצה רחבה מסולעת, שטוחה אשר בסיסה אבן טבעית עליה לוח שיש ובו סיפור הקרב של "מבצע מדינה", יצוק עופרת. מעליו מתנשאים לוחות מתכת בשתי שכבות. הפגיעה במשורין הסנדוויץ היווה את עיקר ההשראה לאנדרטה, לוחות המתכת מסמלים את מבנה המשורין של אותם ימים וצורת הפיצוץ בצרוף לוחות מתכת מעוקמים מסמלים את הפגיעה. שמות הנופלים חרוטים לכל עומק לוחות המתכת כמי שנגדעו מן החיים."

האנדרטה הוקמה בתרומת עזבון המנוח ע"י מרגריטה ו- ולדיסלב קרדוש ז"ל לזכרו של רס"ן (מיל') יזהר-אילת קרדוש ז"ל.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!