Badge

האנדרטה בקאקון

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

היכן ממוקמת

תצלום האנדרטה

תוכננה ובוצעה על ידי האדריכל יהודה יהב והוקמה וממונה על ידי עמותת חטיבת אלכסנדרוני, משרד הביטחון, המועצה האזורית עמק חפר ובסיוע לוגיסטי של החברה להגנת הטבע.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!