Badge

האנדרטה בקולה (גבעת-כח)

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

היכן ממוקמת

תצלום האנדרטה

חידוש, שיפוץ ותוספות: האדריכל יהודה יהב.
מימון האנדרטה ע"י הורי הנופלים.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!