Badge

האנדרטה בלטרון

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

היכן ממוקמת

תצלום האנדרטה

האנדרטה הוקמה בעזרתה הפעילה, מימונה והחזקתה של הקרן הקימת לישראל.
התכנון והביצוע על ידי האדריכל יהודה יהב
עיצוב לוח השמות והפיקוח על הביצוע של הלוחות על ידי האמן והפסל סול בסקין שהיה לוחם בחטיבה
האנדרטה הוקמה ביוזמה והשתתפות במימונה של עמותת חטיבת אלכסנדרוני ופעילותו הנמרצת של תא"ל אשר לוי שהיה מ"פ בקרב הזה.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!