Badge

האנדרטה בתל לויטוינסקי (תל השומר)

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

היכן ממוקמת

תצלום האנדרטה תצלום האנדרטה

האנדרטה לזכר הנופלים במבצע "חמץ" ניצבת בתוך ביה"ח שיבא- תל השומר. תוכננה ובוצעה על ידי האדריכל יהודה יהב, מומנה והוקמה במימון עמותת חטיבת אלכסנדרוני, משרד הביטחון ועיריית רמת גן.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!