Badge

האנדרטה בנתניה

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

היכן ממוקמת

תצלום האנדרטה תצלום האנדרטה

תכנון: האדריכל יהודה יהב.
עבודת האמנות ויציקות המתכת: האמן סול בסקין, קצין בגדוד 33 ויחידה 37.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!