Badge

האנדרטה בטנטורה

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

היכן ממוקמת

תצלום האנדרטה

האנדרטה בצורת 12 אבני החושן, תוכננה ע"י הסופר אברהם טריוואקס, אביו של בנימין טריוואקס אשר נפל בקרב.
ההסבה לביצוע - ע"י מר אשר חירם מהיחידה להנצחת החייל.
האנדרטה נבנתה בכספים שנתרמו ע"י המשפחות השכולות.
חודשה ושופצה ע"י האדריכל יהודה יהב.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!