Badge

עמותת אלכסנדרוני

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

עמותת חטיבת אלכסנדרוני, שהינה עמותה רשומה שלא למטרות רווח, הוקמה על ידי קבוצה מלוחמי החטיבה, מכל הגדודים – מפקדים ולוחמים שהציבו לעצמם מטרה לשמר ולהנציח את מורשת החטיבה. מטרות העמותה הן:

  • להנציח את זכרם של לוחמי החטיבה שנפלו במלחמת העצמאות.
  • להקים אנדרטאות לזכר הלוחמים ולציון אזורי הלחימה המרכזיים וסיפורי הקרבות.
  • להנחיל את מורשת החטיבה ותולדות מלחמת הקוממיות בבתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים, בהרצאות וסיורים בעקבות לוחמים, באזורים המשתרעים מטנטורה בצפון, דרך אור יהודה במרכז ועד קרית גת בדרום.
  • להקים מוזיאון ומרכז לימודים ומולטימדיה, לתולדות מלחמת הקוממיות, שיוקם ליד האנדרטה המרכזית של החטיבה בנתניה.
  • לקיים כינוסים תקופתיים בימי הזיכרון לנופלים ומפגשי רעות שנתיים ליד האנדרטה המרכזית.
  • לשמור על קשר ושיתוף פעולה עם חטיבת המילואים "אלכסנדרוני" בעוצבת "נתיב האש".

Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!