Badge

ברוכים הבאים לאתרה של חטיבת אלכסנדרוני

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

חטיבת אלכסנדרוני היתה אחת משתים-עשרה החטיבות שהוקמו על ידי ארגון "ההגנה" במלחמת העצמאות והיוו את הכוח הלוחם של צה"ל. החטיבות מוספרו מאחת ועד שתים-עשרה, כשהשש הראשונות היו חטיבות מרחביות, מצפון לדרום. כך קיבלה חטיבת אלכסנדרוני את המספר 3.

חטיבת אלכסנדרוני הוקמה ב- 1 בדצמבר 1947 ופעלה קרוב לשנתיים, עד פירוקה בשלהי קיץ 1949.

אנשי החטיבה היו מתנדבים, חברי "ההגנה", ששירתו ביחידות החי"ש (חיל שדה) של גליל (מרחב) תיכון. לימים מולאו שורותיה במגוייסים מאזורים אחרים, ארגונים אחרים ומתנדבי חו"ל.  

אתר זה הוקם לזכרם של חברינו לנשק, 449 במספר, שנפלו במהלך השנתיים בהם פעלה.  

מטרת האתר הינה להנחיל לדורות את מורשת החטיבה בפרט, ודרכה – מורשת מלחמת העצמאות וגבורת הלוחמים שבמותם ציוו לנו את המדינה. האתר הוקם ביוזמתה של עמותת אלכסנדרוני, העושה עבודת קודש בהנחלת מורשת החטיבה והנצחת חלליה.

העמותה מביעה את הערכתה ותודתה הרבה למרכז למיפוי ישראל, על תרומת תצלומי האויר מתקופת המנדט הבריטי, המשולבים בתיאורי קרבות החטיבה. כן אנו מבקשים להודות לארכיון צה"ל ולאגף להנצחת החייל במשרד הביטחון על העזרה והסיוע.  

האתר נבנה בהתנדבות ע"י דור ההמשך של לוחמי החטיבה – בן ונכד של קצין מהחטיבה, אף הם קצינים בצה"ל.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!