Badge

מצבת הנשק

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

תמונות
סוג הנשק כמות כמות תחמושת סוג תחמושת הערות
מרגמות "3 5 102 פצצות
מרגמות 52 מ"מ 36 2,903 פצצות
מק"בים (שוורצלוזה) 8 29,625 כדורים
מקלעים 30 39,230 כדורים בעיקר "ברן"
תתי-מקלע 298 155,023 כדורים בעיקר "סטן"
רובים 249 29,533 כדורים אנגליים, פולניים וגרמניים
רימוני יד 2,078
סה"כ מקלעים, תמ"תים ורובים 577

Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!